Επεξεργασία...
 
 

 

 

Cosmote ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ
COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 40 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45
Μηνιαίο Πάγιο 15 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45 €
Μηνιαία Δωρεάν Χρήση (Λεπτά ομιλίας, Mηνύματα, MB)
Δωρεάν λεπτά προς προορισμούς COSMOTE 1.500' προς COSMOTE 1.500’ προς COSMOTE 1.500’ προς COSMOTE 1.500’ προς COSMOTE 1.500’ προς COSMOTE 1.500’ προς COSMOTE και σταθερά
Δωρεάν λεπτά προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 15' προς λοιπά εθνικά δίκτυα 50' προς λοιπά εθνικά δίκτυα 70' προς λοιπά εθνικά δίκτυα 90' προς λοιπά εθνικά δίκτυα 110' προς λοιπά εθνικά δίκτυα
Δωρεάν λεπτά προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας   130' προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής
Δωρεάν SMS προς προορισμούς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE
Δωρεάν SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 100 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 30 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 30 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 30 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 60 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 75 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Δωρεάν MB για πλοήγηση στο διαδίκτυο 50 MB 100 MB 100 MB 100 MB 250 MB 350 MB
Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης
Εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις (€/δευτ.) 0,0055 €/δευτ.
Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1250 €/SMS
Αποστολή SMS προς Ξένα Δίκτυα (€/SMS) 0,1968 €/SMS
Χρέωση πέρα των δωρεάν MB για πλοήγηση στο Internet (με ρυθμίσεις WAP & Internet) (€/ΜΒ) 0,1034 €/MB
COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100 COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150
Μηνιαίο Πάγιο 55 € 70 € 85 € 100 € 150 €
Μηνιαία Δωρεάν Χρήση (Λεπτά ομιλίας, Mηνύματα, MB)
Δωρεάν λεπτά προς προορισμούς COSMOTE 1.500’ προς COSMOTE και σταθερά 1.500’ προς COSMOTE και σταθερά 1.500’ προς COSMOTE και σταθερά 1.500’ προς COSMOTE και σταθερά 1.500’ προς COSMOTE και σταθερά
Δωρεάν λεπτά προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας
Δωρεάν λεπτά προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 220' προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής 340' προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής 460' προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής 580' προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής 1.000' προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής
Δωρεάν SMS προς προορισμούς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE 1.500 SMS προς COSMOTE
Δωρεάν SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 120 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 200 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 280 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 360 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 650 SMS προς λοιπά εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Δωρεάν MB για πλοήγηση στο διαδίκτυο 750 MB 1,5GB 1,5GB 1,5GB 1,5GB
Χρεώσεις μετά την κατανάλωση της δωρεάν χρήσης
Εθνικές κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις (€/δευτ.) 0,0055 €/δευτ.
Αποστολή SMS προς εθνικά δίκτυα (€/SMS) 0,1250 €/SMS
Αποστολή SMS προς Ξένα Δίκτυα (€/SMS) 0,1968 €/SMS
Χρέωση πέρα των δωρεάν MB για πλοήγηση στο Internet (με ρυθμίσεις WAP & Internet) (€/ΜΒ) 0,1034€/MB

Αν έχετε ενεργοποιήσει ένα από τα προγράμματα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet πριν τις 13/11/10 ή ένα από τα προγράμματα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ πριν την 6/12/10, μπορείτε να βρείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο στην ενότητα μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.

 • O δωρεάν χρόνος αφορά εθνικές κλήσεις & video-κλήσεις. Τα 1500 λεπτά προς COSMOTE & σταθερά για τα προγράμματα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45-150 αφορούν κλήσεις ομιλίας και video-κλήσεις προς COSMOTE ενώ αφορούν μόνο κλήσεις ομιλίας προς σταθερά. Οι video-κλήσεις προς σταθερά συμπεριλαμβάνονται στα δωρεάν λεπτά προς υπόλοιπα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
 • O χρόνος ομιλίας και τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δωρεάν χρήση αφορούν μόνο σε κλήσεις (ομιλίας και video-κλήσεις) και αποστολή μηνυμάτων (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
 • Τα δωρεάν ΜΒ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και οι χρεώσεις μετά την κατανάλωσή τους, αφορούν χρήση εντός Ελλάδας για πλοήγηση στο Internet, καθώς και την υπηρεσία WAP, ενώ δεν περιλαμβάνουν την ειδική υπηρεσία MMS.
 • Η δωρεάν μηνιαία χρήση (Λεπτά ομιλίας και video-κλήσεις, Μηνύματα και ΜΒ) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός Ελλάδος και δεν ισχύει κατά τη διάρκεια περιαγωγής.
 • Η είσοδος στο COSMOTE my view είναι δωρεάν για όλα τα οικονομικά προγράμματα «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ»
 • Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει τη δωρεάν μηνιαία χρήση του προγράμματός του, αυτή δε μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.
 • Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, το πάγιο και η δωρεάν χρήση είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος. Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα.
 • Η δωρεάν μηνιαία χρήση παρέχεται μόνο για ιδία χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε εμπορική εκμετάλλευση ή μεταπώληση των παρεχομένων υπηρεσιών της COSMOTE μέσω των Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ » σε τρίτους, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.
 • Η χρήση του δωρεάν χρόνου ομιλίας ή/και των γραπτών μηνυμάτων δύναται να γίνεται μόνο μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων ομιλίας και βιντεοκλήσεων ή/και την αποστολή μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης αποστολής γραπτών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που Συνδρομητής κάνει χρήση του Προγράμματος μέσω PBX ή οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα, να προβεί σε διακοπή παροχής των υπηρεσιών της.
 • Τα προγράμματα συμβολαίου «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ », είναι διαθέσιμα σε ιδιώτες. Κάθε συνδρομητής μπορεί να διατηρεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι πέντε (5) συνδέσεις στο σύνολο των Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ»,«COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΑΛ», και «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με internet ΠΑΛ».
 • Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις ομιλίας ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 45 δευτερόλεπτα.
 • Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).
 • Οι λοιπές χρεώσεις των υπηρεσιών COSMOTE γίνονται βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE για το Οικονομικό Πρόγραμμα «COSMOTE 120».
 • Όλες οι μεταβάσεις από οικιακά Οικονομικά Προγράμματα προς τα Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE Μηδενικό Πάγιο, COSMOTE Βασικό, ΚαρτοΣυμβόλαιο 15 και COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15 πραγματοποιούνται με την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης τελευταίας δέσμευσης από ενεργοποίηση ή ανανέωση για συμβόλαια 12μηνης δέσμευσης στο δίκτυο και με την παρέλευση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης τελευταίας δέσμευσης από ενεργοποίηση ή ανανέωση για συμβόλαια 18μηνης δέσμευσης στο δίκτυο.
 • Η χρέωση και η ελάχιστη διάρκεια κλήσης προς τους σύντομους κωδικούς των σειρών 10xx, 11xx (πλην των σειρών 116xx & 118xx), 181xx, 182xx, 183xx, 70xxxxxxxx και 801xxxxxxx είναι ίδιες με αυτές των κλήσεων προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας του εκάστοτε προγράμματος. Επιπλέον, κλήσεις προς τους σύντομους κωδικούς 100, 112, 108, 109, 166, 199, 1056, 1014, 10400, 1154, 1170, 1057, 1010, 11555, 1077 , 1158, 11556, 11591, 116xx, 116000, 116111 και 800xxxxxxx είναι δωρεάν.
 • Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος (sms), το οποίο αποτελείται από περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς που υποστηρίζει η συσκευή σας ανά μήνυμα, το περιεχόμενο του μηνύματος θα αποστέλλεται σε δύο (2) ή και περισσότερα μηνύματα, ανάλογα με τον αριθμό των χαρακτήρων. Για τα μηνύματα αυτά θα υπάρχει η αντίστοιχη χρέωση σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είστε συνδρομητές .Κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου του μηνύματος, μπορείτε να ελέγχετε το πλήθος των χαρακτήρων που χρησιμοποιείτε, μέσω της ένδειξης καταμέτρησης χαρακτήρων στην οθόνη της συσκευής σας. Για το πλήθος των χαρακτήρων ανά μήνυμα που υποστηρίζει η συσκευή σας ενημερωθείτε από τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.

mobilehellas

mobilehellas

mobilehellas

mobilehellas

mobiloehellas

mobilehellas

mobilehellas

mobilehellas

mobilehellas

mobilehellas